Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7879 2f91 500
Reposted fromsunlight sunlight viaforgetit forgetit
8800 cb44 500
Reposted fromheroine0 heroine0 viaforgetit forgetit
3937 69e1 500
Reposted frommisza misza viaforgetit forgetit
0648 91e8 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viamarvelax marvelax
4085 76be
Reposted fromla-cafeine la-cafeine viamarvelax marvelax
Reposted fromfelicka felicka viasunday sunday
8474 bc25
świetlicki.
Reposted fromrol rol viaBadziew Badziew
4405 1853
Reposted fromrewelacyjnie rewelacyjnie viaszarlotka76 szarlotka76
8981 8d3e
Like crazy
Reposted byeffigymarginesxannabellegraninidiebitchdieespererhappy19happysomeoneeeecathandcatonmelancholyhillzamknioczyjestemewsonempotrzasklittledarlingaimiakforgetitsercowiskos
1257 3f85 500
Reposted frommisterpeter misterpeter vialikeknives likeknives
3772 98d3
Reposted fromLittleJack LittleJack viaafterxtime afterxtime
3393 e211
Never let me go
Reposted byhahayouresosillyverymeBadziewSvartaVargen
3387 c8f1
I Origins
Reposted byalfredowybamboszbjureczkoBadziew
3386 3fdb
I Origins
Reposted byjemrobaki jemrobaki
6696 3f2a
I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne.
— "Lekka przesada" - Adam Zagajewski
Reposted byblaguepauvrealainamaaartynnnnergobloodywristspixelsoulkatarynka93
1185 42fc
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabourricot bourricot

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe viabourricot bourricot
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl